Školenia a konzultácie

Všetci, úspešní a žiadaní ľudia Vám potvrdia, že osobnostný aj kariérny rozvoj je tou najlepšou investíciou do vzdelania a rozvoja.

Analyzujeme potreby a navrhujeme pre vás efektívne riešenia. Pre jednotlivcov, firmy aj organizácie.

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Školenia
Základom tejto oblasti ponuka obchodných tréningov a školení v oblasti predaja tak aby Váš obchodný tím získal schopnosti definovať ciele obchodu, vyhľadať potenciálnych klientov a vytvoriť dôveru u klienta. Zvládnuť verbálnu a neverbálnu komunikáciu klienta aj predajcu, obsiahnuť celý predajný cyklus, identifikovať potreby potenciálneho zákazníka. Samostatne viesť prezentáciu a uzatvoriť obchod. Ponúkame komplexné školenia so zameraním na predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu.
Obchodné tréningy
Základom pre úspešné rokovanie vedieť prakticky viesť obchodné rokovanie. Každý obchodník si potrebuje občas upevniť a zopakovať základné pravidlá ktoré sú dôležité pri stretnutí zo zákazníkom. Prostredníctvom riadeného tréningu si zručnosti nielen zopakuje ale aj vylepší.
Analýzy potrieb
Analýza potrieb je spôsob akým nájsť vo Vašej spoločnosti nedostatky a navrhnúť Vám na základe skúsenosti také zmeny ktoré by výraznejšie zvýšili efektivitu riadenia procesov a celkový chod Vašej spoločnosti. Analýza predstavuje osobnú návštevu, komunikáciu a získanie informácii na základe ktorých Vám vieme pripraviť novú koncepciu rozvoja.

.vedieť viac na