IT bezpečnosť

IT bezpečnosť je v súčasnosti veľmi frekventovaný pojem. Niekedy sa IT bezpečnosť považuje iba za počítačovú bezpečnosť.

Toto tvrdenie nie je však celkom presné pretože informácie existujú nielen v elektronickej podobe, ale aj v podobe papierovej, vo forme znalosti zamestnancov.

Informácie a schopnosť s týmito informáciami pracovať predstavujú pre každú organizáciu konkurenčnú výhodu.

Neschopnosť organizácií tieto informacie uchrániť môže viest k strate dobrej povesti organizácie prípadné k vážnemu ohrozeniu spoločnosti.

Pre našich zákazníkov ponúkame bezpečnostnú analýzu na základe ktorej vieme vypracovať základy bezpečnostnej politiky a vytvoriť stratégiu tak aby boli minimalizované riziká úniku informácii alebo narušenie IT bezpečnosti zákazníka útokom na IT infraštruktúru.

V tejto oblasti je našim cieľom dlhodobá partnerská spolupráca a dôvera.

Spracovanie dokumentov do systému verejného obstarávania
Ponúkame riešenia ktoré obsahujú nástroje na plánovanie verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek zákazníka. Riešenia podporujú zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie zároveň poskytujú plánovanie obstarávaní a sledovanie priebežného plnenia plánu počas kalendárneho roka. Nástroje umožňujú zabezpečovať pre poverené osoby notifikáciu blížiacich sa termínov a povinností na základe zadaných podmienok. Zároveň aplikácia umožňuje generovať predpísané dokumenty podľa platnej legislatívy a zákona o verejnom obstarávaní čím výrazným spôsobom môže prispievať k vyššej efektívnosti procesu VO.
Verejné obstarávanie

poradenstvo vo verejnom obstarávaní

príprava dokumentov na certifikáciu a akreditáciu vo verejnom obstarávaní

elektronické verejné obstarávanie